PUTTE


- Putte - Beerzel - Grasheide - Peulis -
w w w . l o k a a l . b e

Randgemeenten: | Lier | Berlaar | Heist-op-den-Berg | Keerbergen | Bonheiden | Sint-Katelijne-Waver |

ZOEKEN Geavanceerd zoeken

Selecteer het zoeksysteem


MENU
- Hoofdpagina
- Nieuws
- Webindex
- Statistiek
- Verkiezingen
- Natuur
- Werkaanbiedingen
- Hulporganisaties
- Colofon
- Stratenplan (beta)

TIP SITES
1 - start.lokaal.be
2 - zoek.nationaal.be
3 - postcode.nationaal.be

MET DANK AAN
- TheSteamFactory
Natuur


Deze pagina moet een overzicht geven van de plekjes natuur in Putte, de huidige informatie is echter nog zeer beperkt. Indien u zelf over informatie beschikt en deze ter onze beschikking wil stellen dan zouden wij dat van harte appreciëren.


Natuurgebieden

Grote Vijver van Klein Boom 6 ha (Natuurpunt)
Het natuurgebied is gelgegen achter de gemeentelijke feesthallen van Putte langs de Mechelbaan. Vroeger een kleiwinningsput, nu een prachtig natuurgebied bestaande uit zowat 5 ha wateroppervlak en 3 ha aanpalende oevers en bosgebied.
De vijver is een belangrijk overwinteringsgebied voor watervogels waaronder slobeend, kuifeend, tafeleend en wintertaling. Het aanpalend bosgebied is dan op zijn beurt het ideale broedbiotoop voor tal van zangvogels. Aan de rand van het bosje is er een moerasje met enkele ondiepe poelen, een ideaal biotoop voor onze inheemse amfibieŽn. Vanuit de kijkuit hebben we een prachtig zicht over het reservaat.
Toegankelijkheid: Het gebied is enkel toegankelijk onder begeleiding.

Krankebossen 1,69 ha (Natuurpunt)
De Krankebossen liggen ten noorden van de Beerzelberg, een 51 meter hoge getuigenheuvel. Ze vormen het kwelgebied van deze berg.
Natte en drogere stukken wisselen elkaar af. Vroeger deden de droge delen dienst als akker. Vochtigere terreinen werden ingenomen door bosjes en natte hooilanden. Ook vandaag is deze structuur nog grotendeels aanwezig. Het eigenlijke natuurgebied is gelegen in de bronzone van de Itterbeek.
Toegankelijkheid: Vrij toegankelijk.

Peulisbossen 7,47 ha (Natuurpunt)
Gesloten loofboscomplex met uitzondering van een klein dennenbos, in totaal zowat 15 ha.
In het bos vinden we enkele poelen en grachten en het bos is omzoomd door weilanden, doorweven met mooie houtkanten.
Het is een heel vochtig gebied, waarvan ťťn derde het hele jaar onder water staat. Het bos vormt immers een overstromingsgebied voor de Rehagenbeek. Dat zorgt voor een bijzondere bodemvegetatie, met liesgras, gele waterkers en verschillende zeggesoorten. Merkwaardige plantensoorten die we er aantreffen zijn zwarte zegge, ijle zegge, gele waterkers, ratelpopulier, bosviooltje, dalkruid, lelietje van dalen, sleedoorn, meidoorn en blauw glidkruid. Bijzondere dieren zijn ree, houtsnip, buizerd, bosuil, sperwer, alpenwatersalamander en wintertaling.
Toegankelijkheid: Voor wie niet bang is van natte voeten is het gebied toegankelijk, behalve tijdens het broedseizoen (april-juni). Aan de Schranshoeve (Schranshoevelei) vertrekt een wandelpad.

Safraanbergen-Hoogenbeemortel (Hoge Beemortel) 14,1 ha (Natuurpunt)
De Hoge Beemortel ligt in het zuiden van de Kempen, in het Land van Keerbergen. Drie beken doorkruisen het gebied: de Wolzakkenleibeek en de Kleine Beek, die in het natuurgebied uitmonden in de Valkenlaerebeek.
Toegankelijkheid: Vrij toegankelijk, horeca in de buurt. Vanuit Grasheide kan je een wandeling van 4,5 km maken langs en doorheen het natuurgebied. Een knuppelpad garandeert je droge voeten.


Ter info: Door bovenaan deze pagina op de naam van een randgemeente te klikken krijg je de gegevens te zien van die gemeente. Indien u zelf over gegevens beschikt en deze wil delen met de bezoekers van putte.lokaal.be dan kan u dit melden via ons mailformulier.

Bronnen
De gegevens op deze pagina zijn samengesteld dankzij onderstaande bronnen:
(1) Natuurpunt
(2) Het Agentschap voor Natuur en Bos
Lokaal.be - Officiele websites
1 - Putte

Lokaal.be - Natuurartikels
1 - De tevredenheid over de aanwezigheid van groene ruimte (NIS)contact - lokaal.be - nationaal.be